Met de steun van ...

De Kringwinkel Hageland is lid van Komosie, erkend door de OVAM en wordt duurzaam ondersteund door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Vlaams-Brabant en Welzijnszorg. Wij werken samen met alle gemeentebesturen in het Hageland.

                             

Met bijkomende steun van: